Categories

Nueva sección grow

Ofertes

No hi ha cap oferta en aquest moment.

Fabricants

CONDICIONS D'ÚS

Agricaldes, C.B., amb domicili social al carrer Avel·lí Xalabarder número 1 de Caldes de Montbui (Barcelona) i NIF E60013992 es dedica a la venda al detall d'alimentació i accessoris per a animals de companyia i jardineria, a través de la seva botiga física situada en la mateixa direcció que el domicili social i venda al detall per Internet, mitjançant el portal web de la seva propietat: www.agricaldes.com.

Les presents Condicions Generals tenen la funció de regular les condicions entre Agricaldes, C.B. i els clients pel que fa a l'accés i ús del portal.

La pàgina abans esmentada ha estat creada per Agricaldes, C.B., per a presentar i permetre l'accés a la seva informació, amb les limitacions que imposen les presents Condicions Generals.

L'ús del portal, atribueix a qui faci ús d'ell la condició de "usuari", qui declara conèixer i acceptar cadascuna de les Condicions Generals que s'exposen en aquest document.

Agricaldes, C.B. pot modificar sense previ avís cadascuna de les obligacions de les Condicions Generals.

Les condicions d'accés al Portal, estan supeditades a les disposicions legals vigents, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari. Queda totalment prohibida qualsevol actuació que pogués anar en perjudici del Portal o de terceres persones.

Agricaldes, C.B. no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar del mal ús o pèrdua de les Claus d'accés (login i password) per part de l'Usuari.

L'usuari es compromet a fer un ús lícit tota la informació i contingut que es trobi al Portal.

De la mateixa manera, l'Usuari es compromet a no provocar intencionadament perjudicis al portal, així com a no introduir "virus informàtics" que puguin produir danys al Portal així com a altres usuaris.

Agricaldes, C.B. no es fa responsable de qualsevol tipus de danys i perjudicis que un virus informàtic o agent extern introduït per tercers puguin ocasionar a l'Usuari

L'Usuari es compromet a complir amb els requisits de la llei vigent pel que fa als drets de propietat intel·lectual i industrial, així com a no copiar, reproduir, transformar, cedir els continguts del Portal.

Cada comanda està relacionat amb una adreça IP determinada, les mateixes, igual que la informació facilitada pels nostres clients com nom, adreça, etc..no seran utilitzades per a cap funció que no sigui la de poder seguir el procés de compra, enviament i pagament. No obstant això ens reservem el dret usar per emprendre mesures legals contra aquells que atemptin contra les persones, les coses o realitzin comandes falses de material, sense cap voluntat de recollir ni pagar-lo. En aquestes situacions actuarem per la via penal seguint les lleis vigents i en col·laboració amb els mitjans policials facilitant les dades que necessiten per acabar amb aquestes comandes fraudulents.

Agricaldes, C.B. manifesta que els articles oferts a través del Portal, es corresponen en el possible amb la fotografia i descripció del mateix. No obstant no es fa responsable que, per errors humans o per variació del proveïdor pugui haver canvis entre la fotografia, la descripció i el preu. Les fotografies tenen una funció orientativa, poden haver alguna variació respecte al producte, però sempre dins de la mateixa qualitat i prestacions.

Agricaldes, C.B. no es fa responsable si tan sols de manera indirecta o subsidiària dels comentaris i continguts difosos a través del seu Portal que tinguin un seu origen en l'Usuari o terceres persones o empreses que tinguin accés.

Agricaldes, C.B. tractarà, en la mesura del possible, comprovar que el contingut dels enllaços o hipervincles que té el Portal, no atemptin contra les lleis vigents. De tota manera serà l'Usuari qui, sota la seva responsabilitat accedirà a través d'aquests enllaços, no és Agricaldes, C.B. responsable del dels sites als quals accedeixi l'Usuari.

El preu que apareix indicat en tot moment inclou l'IVA, però no les despeses d'enviament.

Agricaldes, C.B. es reserva el dret a canviar el preus dels productes sense previ avís, així com la forma i despeses d'enviament.
Les despeses de ports seran per compte del comprador, es detallen en l'apartat de Enviaments / Devolucions i vindran especificats al carro de compra. El client tindrà tota la informació referent a aquestes despeses abans de formalitzar la comanda.

El termini de lliurament dependrà del producte, del lloc de destinació, i de la forma d'enviament triada, en qualsevol cas comença a comptar des que Agricaldes, CB tingui la comanda preparat i comprovat el pagament en cas de pagament per transferència bancària o targeta de crèdit. De tota manera, no assumirà cap responsabilitat per incompliment del termini de lliurament per problemes causes alienes a Agricaldes, CB.

En cas de no tenir disponible l'article sol·licitat, se li oferirà un producte de preu i característiques similars. Si el client no estigués conforme, tindria dret a anul·lar la comanda i sol·licitar la devolució de l'import pagat.

En cas de la cancel·lació de la comanda per causes alienes a Agricaldes, C.B. el client es veurà obligat a pagar els costos dels ports de devolució.

El receptor del material s'obliga a comprovar que el nombre de comanda i albarà coincideixin, així com el nombre d'embalums lliurats.
A la recepció de la comanda el client haurà de signar l'albarà de lliurament donant així la seva conformitat al lliurament. La conformitat del client en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació per danys que no hagin estat observats en el moment del lliurament.

Per a qualsevol reclamació, és condició indispensable que es faci constar en el moment del lliurament en l'albarà del transportista qualsevol incidència respecte a la mercaderia o el seu embalatge, com caixa trencada, oberta, mullada, etc ...

Davant de qualsevol dubte o reclamació preguem es posin en contacte via email, ja que és molt més àgil i sempre queda constància del que s'ha comentat o reclamat. No obstant poden fer el mateix en qualsevol telèfon que consta al Portal.

De no complir-se aquestes condicions, Agricaldes, C.B. no es farà responsable del material lliurat.

La garanties del els articles són les ofertes pels fabricants, propietaris de les marques, sent a ells a qui cal dirigir-se en cas de possibles defectes dels productes, així com dels perjudicis que puguin causar aquests errors. La garantia s'aplica quan el producte sigui utilitzat tal com s'indica en les instruccions recomanades pels fabricants.Agricaldes, C.B. no està obligada a respondre ens l'usuari o tercers per les conseqüències derivades de l'ús de l'article, ja siguin danys directes o indirectes, així com pèrdues de dades.

Agricaldes, C.B. només acceptaran la devolució del producte sempre que:

  • La reclamació s'efectuï dins d'un termini màxim de 48 hores.
  • L'article estigués defectuós, trencat o equivocat.
  • L'article estigui en el seu embalatge original i en perfecte estat.
  • L'article no sigui el sol·licitat pel client.
  • En aquests supòsits, Agricaldes, C.B. procedirà a enviar el més aviat possible el producte per un altre igual o d'idèntiques condicions. Si no és possible, s'efectuarà la devolució de l'import de l'article.


PROTECCIÓ DADES

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre, l'informem que les dades personals facilitades per l'Usuari s'incorporaran a un fitxer automatitzat pertanyent a Agricaldes, C.B. amb la major confidencialitat en el nostre servidor i en cap cas seran facilitats ni venudes a altres empreses o particulars.

L'usuari podrà en tot moment rectificar o donar-se de baixa de forma automàtica, com a usuari registrat, sense que aquesta decisió pugui tenir efectes retroactius, comunicant-ho a través l'adreça de correu electrònic info@agricaldes.com. De la mateixa manera ens permet comunicar-li les novetats i promocions especials.

Agricaldes, C.B. compleix amb la legislació de protecció de dades, assegurant el seu bon ús i garanteix la confidencialitat de les dades corresponents al servei prestat als usuaris.

La contractació per part de l'usuari dels serveis prestats en aquest Portal, implicarà el consentiment de l'ús, tractament i cessió de dades per a totes les entitats que participen en la prestació del servei, així com el seu consentiment a rebre informació i promocions a través del correu electrònic.

Agricaldes, C.B. diposita totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat, del tractament és responsable, registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Agricaldes, C.B. guardarà exclusivament les dades personals dels Usuaris necessaris per prestar el servei sol·licitat. Mai tindrà accés a les dades bancàries de l'usuari.

LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola.
L'Usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.